پنج شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
۰۸:۱۲:۵۵
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

یونسکو

 #گزارش_ویدیویی فیلم | حضور سعدالقدومی، رییس شورای جهانی صنایع دستی یونسکو ‌ با همراهی فرماندار ویژه شهرستان کاشان و مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در شهرستان کاشان، به منظور بررسی پرونده کاشان، شهر جهانی نساجی سنتی یکشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲  

۲۳ خرداد ۱۴۰۲