شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۳:۱۷:۴۲
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

کوه نوردی

کوهنوردی کارکنان بخشداری برزک و جمعی از دهیاران بخش و فتح قله کوه چال آزران به ارتفاع «۳۴۹۵ متری» به مناسبت هفته دولت قله چال در نقطه مرزی شهرهای برزک، کامو و چوگان، جوشقان قالی و روستای آزران قرار دارد. جمعه ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۲    

۱۱ شهریور ۱۴۰۲