جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
۱۶:۱۳:۲۲
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

کنگره ملی سرداران و ۱۸۰۰ شهید شهرستان کاشان

فیلم| جلسه شورای سیاست گذاری کنگره ملی سرداران و ۱۸۰۰ شهید شهرستان کاشان    

۱۳ تیر ۱۴۰۲