یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
۱۲:۳۰:۲۴
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

کنگره ملی سرداران و۱۸۰۰ شهید شهرستان کاشان

محمدشریف زارعی در دیدار اعضای ستاد کنگره ملی سرداران و۱۸۰۰ شهید شهرستان کاشان با ستاد کنگره ملی شهدای استان قم در فرماندهی سپاه امام علی (ع)

۱۸ تیر ۱۴۰۲