جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
۱۵:۵۲:۵۲
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

کمیسیون

جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان با حضور جواد مزروعی معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه کاشان، رئیس اداره صمت و جمعی از اعضاء در سالن جلسات اداره صمت کاشان

۱۴ تیر ۱۴۰۲

جلسه کمیته کار کارشناسی کمیسیون ماده ۵ شهرستان کاشان

۳۱ خرداد ۱۴۰۲