چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
۱۷:۰۸:۳۶
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

کمیته برنامه‌ریزی شهرستان کاشان

جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان به ریاست دکتر زارعی فرماندار ویژه کاشان

۳۱ تیر ۱۴۰۲