جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۱۳:۵۴:۱۴
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان

 برگزاری هشتمین جلسه کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان به ریاست جواد مزروعی معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه کاشان با حضور جمعی از روسای دستگاه های اجرایی عضو این کارگروه در سالن مدیریت بحران فرمانداری

۱۷ تیر ۱۴۰۲