چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
۱۸:۲۲:۵۳
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

چهره‌به‌چهره

برنامه دیدار چهره‌به‌چهره مردم با فرماندار ویژه شهرستان کاشان

۳۰ خرداد ۱۴۰۲