پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲
۰۶:۰۶:۵۱
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

چاه

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه کاشان گفت: شهرستان کاشان دارای ۸۸۳ حلقه چاه مجاز آب می باشد طی سال های اخیر و سنوات گذشته تا به امروز ۳۹۲ حلقه چاه غیرمجاز پلمپ و پُر شده است.

۷ دی ۱۴۰۱