جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
۱۴:۵۰:۱۸
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

پیشگیری

جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان به ریاست دکتر زارعی فرماندار ویژه کاشان و با حضور منصور شیشه فروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان و اعضای این ستاد در سالن مدیریت بحران فرمانداری

۲۷ تیر ۱۴۰۲