چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
۱۳:۴۶:۲۳
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

پیشکسوت

دیدار و عیادت دکتر زارعی فرماندار ویژه شهرستان کاشان از آقای مرتضی شریف خبرنگار پیشکسوت کاشان به مناسبت فرارسیدن روز خبرنگار سه شنبه ۱۷ مردادماه ۱۴۰۲

۱۷ مرداد ۱۴۰۲