چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲
۰۲:۲۰:۴۹
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

پسماند

  جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان به ریاست هادی اکبری معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه کاشان و با حضور اعضای این کارگروه برگزار شد. گزارش سایت دفن پسماند، بررسی راهکارهای ساماندهی پسماند کشاورزی، جانمایی محل دفن پسماند صنعتی عادی و مکاتبات واصله از مهمترین دستورکار این نشست بود.  

۴ آبان ۱۴۰۱