جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
۱۴:۲۷:۴۱
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

پروژه طرح ملی مسکن

بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه کاشان به همراه جمعی از مسئولین از مراحل ساخت پروژه طرح ملی مسکن

۱۲ تیر ۱۴۰۲