چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
۱۲:۲۱:۵۵
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

پاکدخت

همزمان با هفته حجاب و عفاف جشنواره پاکدخت با حضور دکتر زارعی فرماندار ویژه شهرستان کاشان در تالار شهر این شهرستان برگزار شد.

۲۰ تیر ۱۴۰۲