یکشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۲
۱۹:۵۹:۴۳
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

هواشناسی کاشان

سامانه جدید بارشی در ساعات عصر و شب ۲۴ بهمن ماه وارد‌ منطقه کاشان خواهد شد و تا روز پنجشنبه ۲۶ بهمن فعالیت خواهد داشت.

۲۵ بهمن ۱۴۰۱