یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۸:۳۴:۲۰
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

نهضت سواد آموزی

فرماندار ویژه کاشان گفت:مقوله آموزش و سوادآموزی؛ امری ضروری و مهم در جامعه بشری برای دستیابی به توسعه و پیشرفت است. به گزارش ایرنا، محمد شریف زارعی روز پنجشنبه در جلسه شورای نهضت سوادآموزی کاشان افزود:در سال ۱۳۵۸ نهضت سوادآموزی بر پایه تدبیر حضرت امام خمینی(ره) به عنوان وظیفه ای همگانی مطرح و برای دستیابی […]

۱۰ دی ۱۴۰۱