یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۰:۳۷:۱۳
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

نهال

نهال

کاشت ۳ اصله نهال مزین به نام شهدای دانش آموز در حادثه شاهچراغ شیراز توسط دکتر محمدشریف زارعی فرماندار ویژه و رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان کاشان و علی محمد بارفروش، معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش کاشان در کانون فرهنگی _ تربیتی الزهرا (س)    

۲۰ اسفند ۱۴۰۱