شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲
۰۳:۴۳:۴۳
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

نمایشگاه گردشگری

فرماندار ویژه کاشان خاطر نشان کرد: نمایشگاه بین المللی، امکان مناسبی برای پر کردن بسیاری از خلاء ها در حوزه تبلیغات و اطلاع رسانی است و این امکان را فراهم می‌کند که فرصت های سرمایه‌گذاری در سطح شهر و روستا به نحو مطلوب معرفی گردد.

۳ دی ۱۴۰۱