پنج شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
۰۸:۳۶:۰۳
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

نسل جوان

همزمان با هفته حجاب و عفاف جشنواره پاکدخت با حضور دکتر زارعی فرماندار ویژه شهرستان کاشان در تالار شهر این شهرستان برگزار شد.

۲۰ تیر ۱۴۰۲