شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۹:۵۹:۰۰
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

مناسب سازی

برگزاری جلسه کمیته هماهنگی و پیگیری مناسب سازی فضاهای عمومی و اداری شهرستان به ریاست دکتر زارعی فرماندار ویژه شهرستان کاشان و به دبیری رئیس اداره بهزیستی و با حضور اعضای این کمیته در سالن جلسات بهزیستی کاشان

۸ مرداد ۱۴۰۲