چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲
۰۲:۳۶:۰۷
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

ملی

دیدار دکتر زارعی فرماندار ویژه شهرستان و اعضای ستاد کنگره ملی سرداران و ۱۸۰۰ شهید شهرستان کاشان با اعضای ستاد کنگره ملی شهدای استان قم در محل فرماندهی سپاه حضرت امام علی (ع) در قم

۱۸ تیر ۱۴۰۲