یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۸:۳۵:۱۵
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

معلولیت

در این جلسه مصوب شد تا طرح پایلوت مناسب سازی معابر و پیاده رو ها در حد فاصل چهارراه آیت اله کاشانی تا میدان امام حسین علیه السلام اجرا شود و همچنین یکی از توانخواهان بعنوان مشاور امور افراد دارای معلولیت به فرمانداری ویژه شهرستان کاشان، معرفی شود.

۸ مرداد ۱۴۰۲