یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۸:۵۸:۴۲
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

مصرف آب

فرماندار ویژه کاشان: برداشت‌ بی رویه آب موجب نابودی آبخوان منطقه می شود فرماندار ویژه کاشان گفت: کاهش نزولات جوی، خشکسالی و برداشت‌ بی رویه آب از سفره های آب زیرزمینی باعث افت شدید ارتفاع آب در سفره‌های زیرزمینی شده و ادامه این روند موجب نابودی آبخوان کاشان می شود. محمدشریف زارعی روز سه شنبه […]

۲۷ تیر ۱۴۰۲