پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۰۵:۲۰:۴۵
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

مشاغل

کارگروه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری موضوع ماده ۶ آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری به ریاست هادی اکبری معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه کاشان و با حضور اعضای کارگروه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

۸ مرداد ۱۴۰۲