پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۰۵:۰۶:۴۳
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

مسجد آقابزرگ

دیدار هیئت امنای مسجد آقابزرگ با همراهی آیت الله اعتمادی و روسای ادارات میراث فرهنگی و اوقاف و امور خیریه با دکتر زارعی فرماندار ویژه کاشان به منظور بیان اقدامات و بررسی مشکلات این مسجد تاریخی

۱ مرداد ۱۴۰۲