چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲
۰۳:۴۱:۱۶
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

مستمری بگیران

نشست صمیمانه دکتر زارعی فرماندار ویژه کاشان با اعضای کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی کاشان، خانه کارگر کاشان و مدیران این بخش

۲۷ تیر ۱۴۰۲