پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۰۵:۱۴:۳۲
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

مرکز پزشکی قانونی کاشان

فیلم | بازدید سرزده فرماندار ویژه کاشان از مرکز پزشکی قانونی

۱۳ تیر ۱۴۰۲