چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲
۰۲:۳۳:۴۰
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

مرکز پزشکی قانونی شهرستان کاشان

بازدید سرزده فرماندار از مرکز پزشکی قانونی شهرستان کاشان به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه کاشان؛ دکتر زارعی فرماندار ویژه شهرستان کاشان به همراه تیم بازرسی فرمانداری در روز یکشنبه ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۲ در مرکز پزشکی قانونی کاشان حضور یافت. این بازرسی به منظور ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی شهرستان، بررسی نحوه خدمت رسانی […]

۱۳ تیر ۱۴۰۲