شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲
۰۰:۲۶:۰۳
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

مردم کاشان

    سی و هشتمین برنامه ملاقات مردمی علی اکبر مرتضایی قهرودی فرماندار ویژه شهرستان کاشان درسال جاری، طبق روال هرهفته به صورت چهره به چهره و با رعایت کلیه جوانب و دستورالعمل های بهداشتی، روز دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰ از ساعت ۹ صبح در دفتر فرماندار آغاز شد و به مدت ۳ ساعت بطول […]

۲۷ دی ۱۴۰۰