یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۲:۴۷:۱۴
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

مدیر امور شهری و شهرداری ها

هادی اکبری کاشان

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی فرمانداری ویژه کاشان؛ هادی اکبری در حاشیه جلسه کمیته کار کمیسیون ماده ۵ شهرستان کاشان گفت: احداث نمایشگاه بین المللی کاشان و تعبیه دسترسی مناسب به آن موجب رونق هر چه بیشتر تولید و اشتغال در منطقه و حفظ برند صنایع بافندگی کاشان می گردد که تامین […]

۵ بهمن ۱۴۰۰