پنج شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
۰۸:۱۹:۱۶
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

مدیریت پسماند

  🔸به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه کاشان؛ هادی اکبری در جلسه کارگروه مدیریت پسماند، گفت: با توجه به اخطارهای صادره و مذاکرات انجام گرفته و خطرات موجود با متمردین از اجرای قانون پسماند در بخش پسماند عفونی برخورد می شود. 🔸معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه کاشان بیان داشت: محل های پیشنهادی چاله نخاله […]

۱ بهمن ۱۴۰۱