یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۰:۴۵:۳۲
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

مدیرکل فنی و حرفه ای استان اصفهان

بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی و معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری به همراه مدیرکل فنی و حرفه ای استان اصفهان از شرکت های تولیدی فرش ماشینی در شهرک های صنعتی

۱ مرداد ۱۴۰۲