یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۹:۳۷:۲۵
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت

ارتباط تلفنی مردمی با مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان جناب آقای کمیلی از طریق سامانه تلفنی سامد(۱۱۱)  زمان: سه شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۰ الی ۱۱ سامانه ارتباط مردم با دولت (سامد) به نشانی ۱۱۱٫ir و با هدف پاسخگویی مستقیم دستگاه ها و سازمان های کشور از طریق سامانه الکترونیکی و […]

۱۳ تیر ۱۴۰۲