چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲
۰۳:۴۵:۱۲
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

مدیرکل اتباع

    مهدی نادری مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان با حضور در فرمانداری با دکترمحمدشریف زارعی فرماندار ویژه شهرستان کاشان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار در خصوص مسائل مربوط به اتباع و مهاجرین خارجه در سطح شهرستان کاشان بحث و تبادل نظر گردید.  

۲۱ مهر ۱۴۰۱