پنج شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
۰۷:۴۵:۱۷
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

مدیترانه ای

  به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه کاشان؛ هادی کاشانی نژاد در حاشیه اولین جلسه کارگروه خشکسالی و مخاطرات بخش کشاورزی،گفت: متاسفانه برای چندمین سال متوالی آفت مگس میوه مدیترانه‌ای در کاشان مشاهده شده که با توجه به سوابق حضور آفت در گذشته، شبکه مراقبت متشکل از مدیریت بحران، جهاد کشاورزی و دستگاه‌های ذی‌ربط در […]

۲۲ تیر ۱۴۰۲