چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲
۰۴:۲۹:۲۷
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

مدرسه ساز

گزارش تصویری ۱۸ / آیین بهره برداری از مدرسه خیرساز حاج جواد پیله وریان و ۹ مجموعه آموزشی در شهرستان کاشان با حضور استاندار اصفهان

۱۵ آبان ۱۴۰۱