یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۹:۳۸:۳۵
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

محور گردشگری

#گزارش_تصویری 🔷️ بازدید فرماندار ویژه شهرستان کاشان، معاونین فرماندار و مسئولین برخی دستگاه ها از محور گردشگری امیرکبیر در میدان عامریه به منظور بررسی وضعیت ترافیکی مسیرهای گردشگری چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲    

۲ فروردین ۱۴۰۲