چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲
۰۲:۵۲:۱۳
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

محمدشریف زارعی فرماندار ویژه شهرستان کاشان

هفته ملی مهارت وکارآفرینی و ترویج آموزش فنی و حرفه‌ای گرامی باد

۹ مرداد ۱۴۰۲