پنج شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
۰۷:۱۰:۱۹
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

محمدرضا جان نثاری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی

حضور معاون استاندار اصفهان در جمع عزاداران حسینی کاشان

۹ مرداد ۱۴۰۲