شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲
۰۰:۳۱:۳۴
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

مجموعه های ورزشی

فیلم؛ بازدید فرماندار ویژه شهرستان کاشان از پروژه ها و مجموعه های ورزشی سه شنبه ۳ آبان ماه ۱۴۰۱ (روابط عمومی و اطلاع رسانی فرمانداری ویژه کاشان)  

۳ آبان ۱۴۰۱