پنج شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
۰۸:۲۶:۳۱
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

مجلس خبرگان رهبری

رئیس ستاد انتخابات کشور: انتخابات امسال با وجود جنگ ترکیبی و شناختی دشمن برای نظام اهمیت دوچندان دارد معاون سیاسی وزیر کشور گفت: انتخابات امسال با وجود جنگ ترکیبی و شناختی دشمن، برای نظام اهمیت دوچندان دارد و مشارکت و حضور حداکثری مردم، هدف نظام در برگزاری همه ۴۰ انتخابات برگزار شده بوده و پیش […]

۱۴ تیر ۱۴۰۲