پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲
۰۶:۴۵:۵۳
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

ماده 99

  جلسه کمیسیون ماده ۹۹ شهرستان به ریاست دکتر محمدشریف زارعی فرماندار ویژه کاشان و با حضور نماینده دادگستری، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و بخشداران شهرستان در صبح روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در فرمانداری برگزار شد. در این جلسه از کمیسیون ۹۹، به ۱۹ پرونده تخلفات ساخت و ساز و ساختمانی در […]

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

  جلسه کمیسیون ماده ۹۹ شهرستان به ریاست دکتر محمدشریف زارعی فرماندار ویژه کاشان و با حضور نماینده دادگستری، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و بخشداران شهرستان در صبح روز دوشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱ در فرمانداری برگزار شد. در این جلسه از کمیسیون ۹۹، به ۳۰ پرونده تخلفات ساخت و ساز و ساختمانی در […]

۲۲ اسفند ۱۴۰۱