پنج شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
۰۸:۰۰:۱۸
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

لغو

فوری 🔸به اطلاع می رساند 🔸برنامه ارتباط تلفنی مردمی با دکتر محمدشریف زارعی فرماندار ویژه شهرستان کاشان از طریق سامانه تلفنی سامد (۱۱۱) در روز چهارشنبه چهارم آبان ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۲:۳۰ لغو و به زمان دیگری موکول گردید.    

۴ آبان ۱۴۰۱