پنج شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
۰۸:۴۳:۰۰
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

قزعه کشی

فیلم جلسه قرعه کشی برگزیدگان مسابقه ملی کتابخوانی

۲۸ خرداد ۱۴۰۲