چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
۱۲:۴۶:۱۸
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

قانون جوانی جمعیت

تقدیر فرماندار از کارکنان و پرسنل فرمانداری بر اساس ماده ۲۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت   «ماده۲۰ قانون جوانی جمعیت ـ کلیه دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «مکلفند» در روز ملی جمعیت، کارکنانی که در یک سال گذشته، ازدواج کرده […]

۷ خرداد ۱۴۰۲