چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲
۰۲:۴۷:۴۷
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

فلاورجان

کاشان با مخاطره های طبیعی و انسانی از جمله سیل، خشکسالی، زلزله، فرونشست زمین، آفات نباتی و حادثه های صنعتی مواجه است

۱ مرداد ۱۴۰۲