یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۹:۵۲:۴۵
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

فضای سبز

#گزارش_تصویری   دومین نشست برنامه ریزی عملیاتی اجرای کاربری های فضای سبز و پارکینگ های عمومی شهر کاشان به ریاست هادی اکبری معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه کاشان و با حضور رئیس اداره فنی و امور عمرانی فرمانداری، معاون شهردار و کارشناسان در سالن جلسات فرمانداری   دوشنبه ۲۱ فروردین   

۲۲ فروردین ۱۴۰۲

#گزارش_تصویری اولین نشست برنامه ریزی عملیاتی اجرای کاربری های فضای سبز و پارکینگ های عمومی شهر کاشان به ریاست هادی اکبری معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه کاشان و با حضور رئیس اداره فنی و امور عمرانی فرمانداری، معاون شهردار و کارشناسان در سالن مدیریت بحران فرمانداری پنجشنبه ۱۷ فروردین       

۱۹ فروردین ۱۴۰۲