یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۹:۵۵:۲۳
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

فرونشست زمین کاشان

جواد مزروعی قمصری

    مدیر مرکز مدیریت بحران و کنترل حوادث فرمانداری کاشان گفت: فرونشست های درونی زمین، خطر زلزله در منطقه را سرعت بخشیده و این در شرایطی است که جنس زمین دشت کاشان اسفنجی شده و با ریزش باران خطر راه افتادن سیلاب هم وجود دارد. به گزارش ایلنا، جواد مزروعی قمصری با بیان اینکه […]

۲۱ فروردین ۱۴۰۱