یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
۱۳:۰۹:۲۲
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

فرهنگ عمومی شهرستان کاشان

دیدار چهره به چهره ۱۲ نفر از شهروندان کاشانی با فرماندار

۳ مرداد ۱۴۰۲