یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۰:۴۰:۳۵
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

فرماندهی

جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان به ریاست دکتر زارعی فرماندار ویژه کاشان و با حضور منصور شیشه فروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان و اعضای این ستاد در سالن مدیریت بحران فرمانداری

۲۷ تیر ۱۴۰۲